Club info

We zijn een wielertoeristenvereniging in Roeselare, met een dertigtal actieve fietsers.

Op zondag voormiddag bollen we in groep tegen een rustig tempo (27 km/u) waardoor we gezellig kunnen bijpraten.

Op zaterdag doen we langere uitgestippelde toertochten of organiseren we zelf een rit, en ligt het tempo meestal een beetje hoger.

1902 - 2002 : 100 jaar KSWB

Eerste groepsfoto van de “Winspletters”, ter ere van de nieuwe vlag. Windspletters was de eerste naam van onze club.

Toen in 1902 enkele vrienden de handen in elkaar sloegen en ’n schuchtere poging ondernamen om een ‘clubje’, genaamd de ‘Windspletters’, tot stand te brengen, met het oogmerk te fietsen, zal bij hen wellicht nooit het vermoeden zijn gewekt, dat hiermee de basis werd gelegd voor een vereniging die zou afstevenen op een honderdjarige geschiedenis waar intussen velen elkaar hebben ontmoet en waarbij vaak een blijvende vriendschap haar oorsprong vond. Daarom ben ik als Voorzitter, samen met mijn Bestuursleden, trots en verheugd om als kleine schakel in de lange KSWB-ketting, het werk van diegenen die ons hierin zijn voorgegaan, op een succesvolle manier te mogen voortzetten. Die heeft bij ons het idee doen ontstaan een ‘Huldeboek’ hieraan te wijden, met daarbij een heel toepasselijke naam “KSWB Eén eeuw jong”, waarmee we deze heugelijke gebeurtenis op een luisterrijke manier willen herdenken.